jaroszewski.legal

O mnie

Witaj po mojej stronie!
 

Jestem radcą prawnym i zawodowo zajmuję się pomaganiem.

Udzielam pomocy osobom w kłopotach z prawem, ale przede wszystkim radzę jak problemów z prawem uniknąć.

Prowadzę kancelarię ukierunkowaną na to, by kontakty osób prywatnych z podmiotami publicznymi były owocne.
 


 

Usługi

Cudzoziemcy

 • legalizuję pobyt cudzoziemców
   
 • legalizuję zatrudnienie cudzoziemców
   
 • reprezentuję cudzoziemców przed urzędami, sądami i służbami

 

Zamówienia publiczne

 • opiniuję, konsultuję i wyjaśniam problemy powstałe na tle postępowań o udzielanie zamówienia publicznego
   
 • wspieram wykonawców biorących udział w przetargach i podczas czynności podejmowanych w ramach środków ochrony prawnej (odwołania, skargi)
   
 • reprezentuję zamawiających i wykonawców przed KIO oraz sądem

Inwestycje z udziałem jednostek sektora finansów publicznych

 • buduję partnerstwa, konsorcja i inne płaszczyzny współpracy biznesu i podmiotów sektora finansów publicznych
   
 • doradzam spółkom komunalnym

Aspekty prawne funduszy unijnych

 • doradzam beneficjentom podczas zawierania i wykonywania umów o dofinansowanie
   
 • wspieram beneficjentów podczas kontroli
   
 • weryfikuję zasadność korekt finansowych

 

Komercjalizacja nauki i sztuki

 • optymalizuję pod względem prawnym procesy wdrażania badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how
   
 • pomagam twórcom
   
 • wspieram uczelnie i naukowców w procesie komercjalizacji nauki
   
 • pomagam autorom
   
 • wspieram instytucji kultury w relacjach z autorami i otoczeniem

Blogi

Tu dowiesz się, co ja i moi współpracownicy mamy do powiedzenia o prawie.
 • www.cudzoziemiecwpolsce.pl

  Paczka z rozporządzeniami na Święta

  W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone długo oczekiwane rozporządzenia wykonawcze do zmian, jakie mają obowiązywać w zakresie zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. Baza wiedzy: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub...
 • www.prawo-zamówień-publicznych.pl

  Nowa wice

  UZP donosi, że powołano nowego wiceprezesa Urzędu. W wyniku przeprowadzonego konkursu została nim (nią) Pani Barbara Loba. Wujek google donosi, że jest prawnikiem (prokuratorem), zasiadała w Zespole Arbitrów. Niewiele zabrało (niespełna 7 punktów), aby w tym roku została członkiem KIO. Pracowała w Urzędzie Morskim w Gdyni, a w każdym razie występowała w postępowaniu po stronie...
 • www.transfer-technologii.pl
  Komercjalizacja

  Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego – finansowanie działalności CTT

  Sposób w jaki uczelnie wydają część dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, która powinna być przeznaczona na działania związane z komercjalizacją, budzi poważne wątpliwości. Niewłaściwe wydatkowanie dotacji może skutkować orzeczeniem obowiązku jej zwrotu wraz z odsetkami, a także zarzutami naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach...
 • www.strasbourgcaselaw.wordpress.com

  Nowy etap rozwoju procedury pilotażowej

  O procedurze pilotażowej napisaliśmy na tym blogu (i nie tylko) już dość dużo. Dzisiejszy wpis też pozostaje w tej tematyce. I jest ku temu bardzo dobry powód. W czwartkowym (12 października 2017 r.), historycznym wyroku w sprawie Burmych i inni... Continue Reading →

Kontakt

jaroszewski.legal

Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego

ul. Fordońska 430

85-790 Bydgoszcz

biuro@jaroszewski.legal

Formularz kontaktowy

Stopka strony

Wszelkie prawa zastrzeżone przez jaroszewski.legal

All rights reserved by jaroszewski.legal