jaroszewski.legal

O mnie

Witaj po mojej stronie!
 

Jestem radcą prawnym i zawodowo zajmuję się pomaganiem.

Udzielam pomocy osobom w kłopotach z prawem, ale przede wszystkim radzę jak problemów z prawem uniknąć.

Prowadzę kancelarię ukierunkowaną na to, by kontakty osób prywatnych z podmiotami publicznymi były owocne.
 


 

Usługi

Cudzoziemcy

 • legalizuję pobyt cudzoziemców
   
 • legalizuję zatrudnienie cudzoziemców
   
 • reprezentuję cudzoziemców przed urzędami, sądami i służbami

 

Zamówienia publiczne

 • opiniuję, konsultuję i wyjaśniam problemy powstałe na tle postępowań o udzielanie zamówienia publicznego
   
 • wspieram wykonawców biorących udział w przetargach i podczas czynności podejmowanych w ramach środków ochrony prawnej (odwołania, skargi)
   
 • reprezentuję zamawiających i wykonawców przed KIO oraz sądem

Inwestycje z udziałem jednostek sektora finansów publicznych

 • buduję partnerstwa, konsorcja i inne płaszczyzny współpracy biznesu i podmiotów sektora finansów publicznych
   
 • doradzam spółkom komunalnym

Aspekty prawne funduszy unijnych

 • doradzam beneficjentom podczas zawierania i wykonywania umów o dofinansowanie
   
 • wspieram beneficjentów podczas kontroli
   
 • weryfikuję zasadność korekt finansowych

 

Komercjalizacja nauki i sztuki

 • optymalizuję pod względem prawnym procesy wdrażania badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how
   
 • pomagam twórcom
   
 • wspieram uczelnie i naukowców w procesie komercjalizacji nauki
   
 • pomagam autorom
   
 • wspieram instytucji kultury w relacjach z autorami i otoczeniem

Blogi

Tu dowiesz się, co ja i moi współpracownicy mamy do powiedzenia o prawie.
 • www.cudzoziemiecwpolsce.pl

  Zniesienie wiz dla Gruzinów

  Uznaje się, że Gruzja spełniła wszystkie wymogi określone w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego przedstawionym rządowi Gruzji w lutym 2013 r., a zatem spełnia odpowiednie kryteria, aby jej obywatele podróżujący na terytorium państw członkowskich zostali zwolnieni z obowiązku wizowego – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/372...
 • www.prawo-zamówień-publicznych.pl

  Ostatni element układanki

  Jak donosi Urząd Zamówień Publicznych, w poniedziałek (6 marca) wręczono akty powołania członkom Rady Zamówień Publicznych. Lista członkiń i członków jest tutaj. Tym samym okres urządzania systemu instytucjonalnego można uznać za zamknięty. Mamy Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego, starej ekipie podziękowano. Mamy obsadzone fotele szefów departamentów. Brakowało...
 • www.transfer-technologii.pl
  Wydarzenia

  COIN. Innowacje w usługach prawnych

  Branża usług prawnych wielu kojarzy się jeszcze ze skórzanymi fotelami, biurkami z litego drewna i innymi tego rodzaju artefaktami. Tymczasem branża ta bardzo dynamicznie zmienia się od wielu lat. Największą rewolucją jaką dotąd przeszedł rynek było wejście do użytku systemów informacji prawnej w takiej formule, w jakiej obecnie one funkcjonują. Żaden prawnik nie wyobraża sobie...
 • www.strasbourgcaselaw.wordpress.com

  IV Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

  Od pewnego czasu na przełomie maja i czerwca spotykamy się w olsztyńskim Kortowie na Konferencji Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. Dotychczas poziom merytoryczny i „towarzyski” 🙂 był bardzo wysoki. Trudno się dziwić: lasek, jeziorko, keja, ognisko, grill – w takich okolicznościach... Continue Reading →

Kontakt

jaroszewski.legal

Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego

ul. Zamoyskiego 13/3

85-063 Bydgoszcz

+48 607 306 666

biuro@jaroszewski.legal

 

Formularz kontaktowy

Stopka strony

Wszelkie prawa zastrzeżone przez jaroszewski.legal

All rights reserved by jaroszewski.legal